Nhiều mô hình hiệu quả của tuổi trẻ Bạc Liêu vì học sinh, sinh viên nghèo

Thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn viên thanh niên Bạc Liêu ngoài công tác chuyên môn Đoàn thì có phong trào chăm lo học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn rất hiệu quả.

Anh Trần Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, các cấp Đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, phát triển các câu lạc bộ học tập, đã khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập.

Trong đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn lyện, tự du dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi trong quá trình gắn với mục tiêu xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học đi đôi với hành”, “Vượt khó học tốt”,…

Đặc biệt, các cơ sở Đoàn đã thực hiện và duy trì các loại hình hỗ trợ học tập, giúp bạn nghèo vượt khó học giỏi. Trong đó, nổi bật có mô hình “Chắp cánh tương lai, qua đó mỗi đoàn trường THPT đảm nhận đỡ đầu ít nhất 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Tỉnh Đoàn cũng triển khai thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với các mô hình như “Tấm áo tặng bạn”, “Vì bạn nghèo”, “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, “Heo đất nối vòng yêu thương”, “Xe đạp khăn quàng đỏ”… giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti để học tập.

Theo anh Trần Nguyễn Trường giang, từ năm 2015 đến nay, đã có hơn 15,8 tỷ đồng từ sự vận động các nguồn lực tổ chức các công trình gây quỹ giúp đỡ cho gần 50.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Từ sự hỗ trợ trên của các cấp Đoàn trong tỉnh, nhiều em học sinh, sinh viên, thiếu nhi… đã có điều kiện đến trường.

Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu Trần Nguyễn Trường Giang cho biết, phát huy những việc đã làm được, thời gian tới, tỉnh Đoàn tiếp tục tranh thủ các nguồn lực xã hội, phối hợp nhiều đơn vị rà soát những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, đỡ đầu, không để các em bị bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Phát hiện, tôn vinh gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi, tự học thành tài hằng năm, có sáng tạo cống hiến hiệu quả ở nhiều lĩnh vực.

“Bên cạnh đó là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, học sinh, sinh viên để tạo động lực và khuyến khích tinh thần học tập, vượt khó”, anh Giang nhấn mạnh.